Politica de confidentialitate

Informatii generale
Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale eatgymrepeat.com.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet eatgymrepeat.com („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Daca sunteti client al Site-ului, eatgymrepeat.com va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul in care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul/preferintele/obişnuintele dumneavoastra in cadrul eatgymrepeat.com, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului de utilizator, in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.

II.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, eatgymrepeat.com va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / chestionar de evaluare , in masura in care ne contactati in acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrarii
III.1. Daca sunteti client al Site-ului, eatgymrepeat.com prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

In cazul datelor completate in Chestionarul de evaluare, prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra și eatgymrepeat.com, definit in cuprinsul Termenelor și Conditiilor. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra și eatgymrepeat.com.

pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba eatgymrepeat.com in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum și in materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea eatgymrepeat.com de a respecta obligatiile legale care ii revin și deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail) de comunicari comerciale privind serviciile oferite de eatgymrepeat.com, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al eatgymrepeat.com de a imbunatatii permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

III.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, eatgymrepeat.com prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail), de comunicari comerciale privind serviciile oferite de eatgymrepeat.com, prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamântul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea și bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail continând comunicari comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor şi pentru a monitoriza traficul și a imbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al eatgymrepeat.com de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum și pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

IV. Durata pentru care va prelucram datele
Ca principiu, eatgymrepeat.com va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

[Nota: depastrat numai daca e cazul] in cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale și ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina eatgymrepeat.com

in cazul in care solicitati ştergerea contului, insa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de ştergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa incheierea termenului agreat pentru serviciile eatgymrepeat.com

Daca va retrageti consimtamântul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, eatgymrepeat.com va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfașurate de eatgymrepeat.com pe baza consimtamântului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
Ne angajam sa nu dezvaluim niciunei terte persoane datele cu caracter personal ale utilizatorilor nostrii.

VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate catre eatgymrepeat.com nu vor fi transferate catre terte persoane.

VII. Drepturile de care beneficiati
in conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre eatgymrepeat.com, conform celor descrise in prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea eatgymrepeat.com cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intârzieri justificate, de catre eatgymrepeat.com a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
dreptul la ștergerea datelor, fara intârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
in cazul in care este retras consimtamântul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii și nu exista motive legitime care sa prevaleze;
in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
in cazul in care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale;
datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
Este posibil ca, in urma solicitarii de ștergere a datelor, eatgymrepeat.com sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :
persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restrictionarea utilizarii lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obișnuit și intr-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre eatgymrepeat.com catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
dreptul la opozitie – in ceea ce privește activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al eatgymrepeat.com sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care eatgymrepeat.com poate demonstra ca are motive legitime și imperioase care justifica prelucarea și care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor și libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
in orice moment, in mod gratuit și fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.
Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, te rog sa ma contactezi folosind formularul https://eatgymrepeat.com/contact
Aceasta pagina de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fișiere, va rugam sa accesati urmatorul link: https://eatgymrepeat.com/politica-despre-fisiere-cookies/